Obres Majors de la Parròquia

                                               ECONOMIA

 Total a 21 de juny de 2014                1.059.816 €

Confirmacions                                                525 €

Cuadro de texto: Ingressos de la festa de Sant Joan:
Col·lecta:                                                285 €
Dinar          (i taula “0” i bingo)                    1.830 €
 

 

 

         Donatius                                              1.000 €

Juliol:

         Col·lecta                                                630 €

         Subscripcions                                     3.000 €

         Donatius                                              2.000 €

 Agost:

         Col·lecta                                                700 €

         Subscripcions                                     1.700 €

         Donatius                                              2.000 €

 Setembre:

         Col·lecta                                                 645 €

         Subscripcions                                     1.700 €

         Donatius                                              3.000 €

  Total a 25 de setembre de 2014     1.078.831 €

Cuadro de texto: ESTIMO JESÚS, ESTIMO LA PARRÒQUIA
ENTRE TOTS HO PODEM!
Campanya extraordinària per les obres majors de la parròquia
 
Per fer front a les despeses de les obres majors es demana una subscripció mensual de 10 €.